Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κατάστασης Λιμνοθαλάσσιων, Λιμναίων και Ποτάμιων Συστημάτων στην Περιοχή Αρμοδιότητας του ΦΔΛΜ

Εποπτεία & Αξιολόγηση της Κατάστασης Λιμνοθαλάσσιων, Λιμναίων και Ποτάμιων Συστημάτων στην Περιοχή Αρμοδιότητας του ΦΔΛΜ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 9 Νοέμβριος, 2022, 14:13 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΦΔΛΜ - ΕΠΠΕΡΑΑ
Είδος Εντύπου
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Πατρών, Ολοκλήρωση της Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης - Συγκρότηση Πρότασης Προγράμματος Μελλοντικής Παρακολούθησης
Συγγραφέας
Σχόλιο
Τοποθεσία Πάτρα