Καταγραφή & Κωδικοποίηση Κτιρίων με Αρχιτεκτονικό Ενδιαφέρον, Μνημείων & Ιστορικών Τόπων Μεσολογγίου & Αιτωλικού

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:38 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:38 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Τμήμα Ν. Αιτ/νιας
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Συγγραφέας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ν. Αιτ/νιας