Καταγραφή & Αξιολόγηση των Περιβ/κων Συνθηκών στις οποίες Οφείλεται η Πρόκληση Μαζικών Θανάτων Ψαριών σε Αύλακες που Καταλήγουν στη Λ-Θ Μεσολογγίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιανούαριος, 2021, 18:33 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:14 (EET)
Αντίτυπα 2
Είδος Εντύπου Τελική Έκθεση
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΦΔΛΜ
Σελ. 158
Συγγραφέας Χώτος Γ., ΤΕΙ Μεσολογγίου