Καταγραφή, Αξιολόγηση και κατάσταση Διατήρησης της Χλωρίδας και της Βλάστησης των Νησίδων της προστατευόμενης περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και του συμπλέγματος των νότιων Εχινάδων

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:39 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:39 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Τμήμα Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Είδος Εντύπου Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Αειφορική ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Συγγραφέας Ελένη Κ. Ηλιάδου