Η οικολογική κατάσταση της λίμνης Τριχωνίδας και οι δράσεις προστασίας της μέσω του προγράμματος "LIFE-ΦΥΣΗ, 1999"

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:37 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:37 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων
Συγγραφέας Ι. Ζαχαρίας, Ρ. Μπαρμπιέρι, Α. Οικονόμου, Χ. Νταουλάς, Ε. Κολόμπαρη, Μ. Στουμπούδη, Θ. Κουσουρής