Η εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:36 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:36 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Τμήμα Αξιοποίησης Γεωργικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Είδος Εντύπου Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συγγραφέας Καραϊσκου Π. Φ.