Φάκελος Μελέτης Οριοθέτησης Κοίτης Ποταμού Εύηνου στην Περιοχή Τρικόρφου και σε μήκος 3,8χλμ + 1,9 χλμ Ανάντη της ήδη Οριοθετημένης Κοίτης - 1. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης (γεωγραφικά - γεωλογικά - υδρογεωλογικά κλπ στοιχεία του υδρορεύματος

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:57 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:57 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς EURO IONIA
Συγγραφέας Περγαντής Φ., Καραγεωργόπουλος Χ, Μελαχρής Θ.