Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα. Πρόγραμμα LIFE II. Προστασία της Λαγγόνας και της Νανόχηνας στην Ελλάδα

Περιεχόμενο - Αξιολόγηση :Ειδική έκδοση με τα αποτελέσματα της καταγραφής του είδους στην Ελλάδα και προτάσεων προστασίας του.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:00 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:00 (EET)
Αντίτυπα 2
Είδος Εντύπου Βιβλιαράκι.
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Συμβόλαιο αριθμός Β4-3200/96/499. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
Σελ. 36
Συγγραφέας Καζαντζίδης Σ. & Θ. Ναζηρίδης
Σχόλιο 1 βιβλιοθήκη, 1 Ρούσση-Χρυσόπουλος