Έρευνα Εκτίμησης και Διαχείρισης του Υδατικού Δυναμικού της Λεκάνης του Κάτω Αχελώου για την Ανάπτυξη και την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Δέλτα των Λιμνοθαλασσών του και του Συνόλου της Περιοχής (Τεύχος Γ.3.)

Περιεχόμενο: αναλυτική παρουσίαση του φυσικου περιβάλλοντος της περιοχής και σύνθεση γενικών προτάσεων αναβάθμισης., Αξιολόγηση : Πολύ μεγάλη έμφαση στην περιγραφή. Ελάχιστα τεκμηριωμένη συγκρότηση προτάσεων.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Είδος Εντύπου Έντυπη Έκθεση
Συγγραφέας Ψιλοβίκος Αντώνιος
Σχόλιο Τεύχος Γ.3.
Τοποθεσία Θεσσαλονίκη