Έρευνα Εκτίμησης & Διαχείρισης του Υδατικού Δυναμικού της Λεκάνης του Κάω Αχελώου για την Ανάπτυξη & την Περιβ. Αναβάθμιση του Δέλτα των Λιμνοθαλασσών του και του Συνόλου της Περιοχής - Στάδιο 3 Τεύχος Γ1

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 12:35 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 12:35 (EET)
Συγγραφέας Ψιλοβίκος Α., ΑΠΘ
Τοποθεσία Θεσσαλονίκη