Ερεύνα Εκτίμησης και Διαχείρισης του Υδατικού Δυναμικού της Λεκάνης του Κάτω Αχελώου για την Ανάπτυξη και την Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Δέλτα των Λιμνοθαλασσών του και του Συνόλου της Περιοχής. Τεύχος Γ3.

Περιεχόμενο: Δεδομένα βλάστησης, χλωρίδας, πανίδας. Σύστημα μέτρησης παραμέτρων ύδατος. Διαχειριστικές προτάσεις, Αξιολόγηση : Κυρίως περιγραφική μελέτη, με προτάσεις σε επιγραμματικό επίπεδο. Καινοτομία η περιγραφή του συστήματος μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων.

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Είδος Εντύπου Αδημοσίευτη τεχνική μελέτη
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΥΠΕΧΩΔΕ
Σελ. 214
Συγγραφέας Ψιλοβίκος Α.
Σχόλιο 8. Έρευνα Χλωρίδας – Βλάστηση Και Καλλιεργειών, 9. Έρευνα Ιχθυοπανιδας και Πτηνοπανιδας, 10. Αυτοματοποιημένο Σύστημα Μέτρησης Περιβαλλοντικών Παραμέτρων, 11. Ανθρωπογενείς Επεμβάσεις και Περιβαλλοντικά Προβλήματα
Τοποθεσία Θεσσαλονίκη