Εκτίμηση της ανθρωπογενούς ρύπανσης στη λεκάνη απορροής της λίμνης Τριχωνίδας :καταγραφή των σημειακών πηγών ρύπανσης στην υδρολογική λεκάνη της λίμνης Τριχωνίδας και εκτίμηση των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στους οικοτόπους της λίμνης Τριχωνίδας: τελική έκθεση Evaluation of anthropogenic impact on Trichonis lake catchment

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:25 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:25 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων
Συγγραφέας Κουρουρής , Θεόδωρος Σ ,
Τοποθεσία Αθήνα