Δυναμική των κατδρομων ειδών στις Λ-Θ εκτατικής διαχείρισης: η περίπτωση του Liza saliens στην Λ-Θ Μεσολογγίου Αιτωλικού

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:24 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:24 (EET)
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων
Συγγραφέας Γ. Κατσέλης και Κ. Κουτσικόπουλος