Διερεύνηση των Μηχανισμών Μεταφοράς Φερτών Υλικών στο ΒΔ τμήμα του Πατραϊκού Κόλπου, με Έμφαση στην Περιοχή των Αμμονησίδων Έμπροσθεν των Στομίων των Λιμνοθαλασσών Αν. Κλείσοβας και Θολής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιανούαριος, 2021, 17:11 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 16:13 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΦΔΛΜ - Πράσινο Ταμείο 2013, Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής
Είδος Εντύπου Τεχνική Έκθεση
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΦΔΛΜ
Συγγραφέας Γ. Μ. Χορς & Ν.Θ. Φουρνιώτης.
Τοποθεσία Πάτρα