Χλωρίδα, οικολογία βλάστησης και προτάσεις διαχείρισης των υγρών λιβαδιών και των καλαμιωνων στις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία (Δ. Ελλάδα)

Δεδομένα και Πόροι

Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 11 Ιανούαριος, 2021, 15:57 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 15:57 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση Τμήμα Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Είδος Εντύπου Διδακτορική Διατριβή
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Συγγραφέας Αναστάσιος Γ. Ζώτος
Τοποθεσία Αγρίνιο