«Το Μέλλον των Γυπών στα Βαλκάνια: Αντιμετωπίζοντας Απειλές και Χτίζοντας Δίκτυα Συνεργασίας»

Tα πλήρη πρακτικά της Διεθνούς Συνάντησης Εργασίας με τίτλο: «Το Μέλλον των Γυπών στα Βαλκάνια: Αντιμετωπίζοντας Απειλές και Χτίζοντας Δίκτυα Συνεργασίας». Μέσω του βιβλίου και ακολουθώντας τους υπερ-συνδέσμους από τον τίτλο κάθε παρουσίασης, οι αναγνώστες έχουν επιπλέον πρόσβαση σε όλες τις παρουσιάσεις όπου περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις που γίνονται σε κάθε χώρα, καθώς και τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας. Ακόμη τα πρακτικά περιλαμβάνουν δημοσιεύματα, φωτογραφική τεκμηρίωση από τις εργασίες των θεματικών ομάδων αλλά και από τις επισκέψεις και τις δράσεις στο πεδίο, καθώς και σύντομα βιογραφικά των συγγραφέων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων
Έκδοση 2022
Τελευταία ενημέρωση 1 Φεβρουάριος, 2022, 14:09 (EET)
Δημιουργήθηκε 1 Φεβρουάριος, 2022, 13:59 (EET)