Αποτύπωση υψομετρική βυθού Βόρειας Κλείσοβας και Πλώστενας για αξιολόγηση δυνατότητας παρεμβάσεων επαναφοράς και ρύθμισης της επικοινωνίας με τη θάλασσα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση 21 Ιανούαριος, 2021, 18:24 (EET)
Δημιουργήθηκε 11 Ιανούαριος, 2021, 13:30 (EET)
Δημοσίευση/ Διάθεση ΦΔΛΜ - Πράσινο ταμείο 2011
Είδος Εντύπου Τεχνική Μελέτη
Εκδότης/ Εκδοτική/ Φορεάς ΦΔΛΜ
Συγγραφέας Δημήτριος Β. Κίσσας